Valpar väntas i mitten på mars

Pappilove's Emergency Brake "Quick"  

Glimmerns Mercedes "Tess"